ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

epivlepsi-logistiriou

Οι Υπηρεσίες Επίβλεψης Λογιστηρίου που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, του Ασφαλιστικού και του Εργατικού Δικαίου.
 • Μελέτη ανάπτυξης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου και των Αποθεμάτων.
 • Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σε Φορολογικά - Ασφαλιστικά - Εργασιακά θέματα.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Οικονομικής και Φορολογικής Πολιτικής και σε θέματα  Ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Αξιοποίηση των σχετικών Νόμων και διατάξεων για την Αποφυγή ή Ελαχιστοποίηση των Υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
 • Διενέργεια ελέγχου μηνιαίων Ισοζυγίων(Έλεγχος Συμφωνίας Λογαριασμών).
 • Εξαγωγή και Ανάλυση μηνιαίων Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών.
 • Παροχή Πληροφοριακών Στοιχείων στην Διοίκηση.
 • Συντονισμό και Έλεγχο των Εργασιών Τέλους Χρήσης.
 • Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού και Διάθεση Αποτελεσμάτων.
 • Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικού Προσώπου και Δηλώσεων των Μετόχων και των Εταίρων που ασκούν διοίκηση και των Προσώπων που συνδέονται άμεσα με αυτά.
 • Σύνταξη Προσαρτήματος και Πρακτικών των Διοικητικών Οργάνων που συνδέονται με τον ισολογισμό, εφόσον αυτά δεν συντάσσονται από άλλους Συνεργάτες της εταιρείας.
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των διαφόρων Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία ή την προσωπική παρουσία μας.