ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
foroligika

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Φορολογικές Συμβουλές για πάσης φύσεως επιχείρηση και για όλους τους τομείς δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης.
  • Προετοιμασία για Φορολογικούς Ελέγχους. Σε αυτή την διαδικασία γίνεται εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και αξιολόγηση αυτών, ώστε στην συνέχεια να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις.
  • Διαχείριση των Φορολογικών Ελέγχων. Ο χειρισμός ενός Φορολογικού Ελέγχου απαιτεί ευρεία και βαθιά γνώση των φορολογικών διατάξεων, αλλά και ικανότητα ερμηνείας αυτών, καθώς και κύρος στις Φορολογικές Αρχές και στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να επιτευχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα.
  • Μελέτη και χειρισμός των φορολογικών θεμάτων που απαιτούνται για την ορθή διεκπεραίωση των Συγχωνεύσεων, Μετατροπών, Εξαγορών και Εκκαθαρίσεων των επιχειρήσεων.
  • Φορολογία Φυσικών Προσώπων.