ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία μας ασχολείται με την παροχή  λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο, που σας προσφέρει μια πρόταση για την οργάνωση της επιχείρησής σας, ειδικά μελετημένη για τις δικές σας ανάγκες στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο σας. Από την ίδρυση της εταιρίας μας, συμβάλλαμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων με τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα και την τιμή να συνεργαστούμε.   Προσπαθήσαμε,  , με όλες μας τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την εμπειρία μας για την καλύτερη και την αποδοτικότερη Οργάνωση και Λειτουργία τους. Οργανώσαμε καλύτερα τις Υπηρεσίες τους (των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου),  εκπαιδεύσαμε το Προσωπικό τους, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν τους Νόμους και τις Λογιστικές και Διαχειριστικές Αρχές και να παρέχουν στη Διοίκηση, έγκαιρα και σωστά, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων. Με τις κινήσεις αυτές καταφέραμε και μειώσαμε κόστη, περιστείλαμε τις λειτουργικές δαπάνες, ελαχιστοποιήσαμε τους διαχειριστικούς κινδύνους και συμβάλλαμε στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Διαχειριστήκαμε, με άκρα υπευθυνότητα και τη μέγιστη δυνατή επιτυχία, τα Φορολογικά τους Θέματα και τους Φορολογικούς τους Ελέγχους, με  συνέπεια να εξοικονομήσουν σημαντικότατα ποσά, χρήσιμα και απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξή τους.

Σταθήκαμε με εντιμότητα και κύρος μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και επιβάλλαμε σε όλους το σεβασμό και την εκτίμηση της προσωπικότητάς μας και του έργου μας, κάτι που ωφέλησε στο έπακρο τις επιχειρήσεις - πελάτες μας.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΣΥΜΒ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ