ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα εξής θέματα:

 • Φορολογικό Δίκαιο.
 • Εργατικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο.
 • Λογιστικής και Λογιστικών Διαδικασιών.
 • Λογιστικού Σχεδίου.
 • Εφαρμογών Πληροφορικής.
 • Λειτουργίας Λογιστηρίου.
 • Ισολογισμού και Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
 • Φορολογικών Δηλώσεων.
 • Προσαρτήματος και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.
 • Φορολογικών Ελέγχων.
 • Ιδρύσεων, Μετατροπών, Συγχωνεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιριών.