ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | DOWNLOADS | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Γ.Σ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Γ.Σ.

Η Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & Η.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  διαθέτοντας βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ερμηνεία των νόμων που τις διέπουν, αναλαμβάνει και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Καταστατικού και στην Νομοθεσία  των Αν....

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι Υπηρεσίες Επίβλεψης Λογιστηρίου που παρέχουμε είναι οι εξής:

Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, του Ασφαλιστικού και του Εργατικού Δικαίου. Μελέτη ανάπτυξης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου και των Αποθεμάτων. Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σε Φορολογικά....
ΣΥΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:Προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος Τύπος Νομικού Προσώπου και να καθοριστεί η Διαδικασία σύστασης της νέας εταιρείας, πραγματοποιείται σχετική μελέτη. Στο στάδιο της μελέτης, συλλέγονται και αναλύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το Είδος των Μετοχών, το Κεφάλαιο, τα Ποσοστά Μετόχ....

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα εξής θέματα:

Φορολογικό Δίκαιο. Εργατικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο. Λογιστικής και Λογιστικών Διαδικασιών. Λογιστικού Σχεδίου. Εφαρμογών Πληροφορικής. Λειτουργίας Λογιστηρίου. Ισολογισμού και Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Φορολογικών Δηλώσεων. Προσαρτήματ....
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

Φορολογικές Συμβουλές για πάσης φύσεως επιχείρηση και για όλους τους τομείς δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης. Προετοιμασία για Φορολογικούς Ελέγχους. Σε αυτή την διαδικασία γίνεται εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και αξιολόγηση αυτ....
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

H Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Γενική και Αναλυτική Λογιστική (Λογιστικοποίηση οικονομικών πράξεων). Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών σε λογιστικά βιβλία. Εκτύπωση των λογιστικών εγγραφών στα επιβαλλόμενα από τον Κ.Β.Σ. Βιβλία. Εκτύπωση των μηνιαίων ισοζυγίω....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - Η.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  διαθέτοντας βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ερμηνεία των νόμων που τις διέπουν, σας προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες και προτάσεις για την οργάνωση της επιχείρησής σας.

 

ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΗΝΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ